2. čas: Tipovi e-trgovine i primeri

Tipovi e-trgovine

Posle prvog e-commerce časa, gde smo definisali neke od osnovnih pojmova internet prodaje, vreme je da nastavimo dalje.

Dobrodošli na drugi E-Commerce čas.

Za sve vas koji se do sada nisu susretali sa ovim terminom, želimo da definišemo značenje reči “e-commerce” ili e-trgovina.

E-trgovina je skraćena verzija fraze „elektronska trgovina“, koja u osnovi opisuje bilo koju vrstu razmene valuta za robu ili usluge putem interneta.

E-trgovina (*eng. E-Commerce) je krovni izraz koji pokriva sve što ima veze sa kupovinom i/ili prodajom putem interneta.

 

Istorija e-trgovine

11. avgusta 1994. godine, koristeći računar i svoju kreditnu karticu, Phil Brandenberger iz Filadelfije je putem sajta NetMarket, kupio Stingov album za 12,48 dolara.

Mnogi taj trenutak smatraju prvom transakcijom e-trgovine, jer se tada prvi put koristila tehnologija enkripcije, odnosno zaštite, za transakciju putem interneta.

Enkripcija (*eng. encryption), drugim rečima šifrovanje, je proces zaštite podataka u kriptografiji, kojim se vrši izmena podataka na taj način da se informacije, podaci ili poruke, učine nečitljivim za osobe koje ne poseduju određeni ključ za otključavanje poruke, odnosno dekripciju. Na taj način se dobija šifrovana informacija koja je zaštićena od trećih lica.

 

Tipovi e-trgovine

Postoji veliki broj različitih vrsta e-trgovine, a na ovom času ćemo zaviriti dublje u raspoložive opcije, koje su dostupne vlasnicima preduzeća za e-trgovinu za pokretanje poslova prodaje putem interneta.

Tipovi e-commerce delatnosti su:

  1. Biznis prema potrošaču – B2C
  2. Biznis prema biznisu – B2B
  3. Potrošač prema biznisu – C2B
  4. Potrošač prema potrošaču – C2C

 

1. Biznis prema potrošaču (*eng. Business to customer – B2C) – Transakcije se događaju između pravnog i fizičkog lica. U B2C e-trgovini, preduzeća su ona koja prodaju proizvode ili usluge krajnjim korisnicima (tj. potrošačima).

2. Biznis prema biznisu (*eng. Business to business – B2B) – Kao što ime kaže, B2B e-trgovina odnosi se na transakcije koje se vode između dva pravna lica. Svaka kompanija čiji su kupci druge kompanije posluje po B2B modelu.

3. Potrošač prema biznisu (*eng. Consumer to business – C2B) – u pitanju je poslovni model u kojem potrošači mogu da ponude proizvode i usluge kompanijama, a kompanije plaćaju potrošačima.

4. Potrošač prema potrošaču (*eng. Consumer to consumer – C2C) – Ovaj model e-trgovine se dešava kada se obavi kupoprodajna transakcija između dva fizička lica. C2C se obično odvija na online aukcijama i oglasima, na kojima jedno fizičko lice prodaje proizvod ili uslugu drugom.

Pored toga, izdvajamo i nekoliko modela e-trgovine, u koje je uključena Vlada i/ili državna administracija:

  1. Vlada prema biznisu – G2B ili A2B
  2. Biznis prema vladi – B2G ili B2A
  3. Vlada prema potrošaču – G2C

1. Vlada prema biznisu (*eng. Government to business – G2B) – je poslovni model gde Vlada ili Vladina organizacija pruža usluge ili informacije pravnim licima.

2. Biznis prema vladi (*eng. Business to government – B2G) – je poslovni model koji se odnosi na preduzeća koja prodaju proizvode, usluge ili informacije Vladama ili Vladinim agencijama.

3. Vlada prema potrošaču (*eng. Government to Consumer – G2C) – je poslovni model koji se obavlja između Vlade i njenih građana ili potrošača, uključujući plaćanje poreza, registraciju vozila i pružanje informacija i usluga.

 

Primeri e-trgovine

Elektronska trgovina može poprimiti različite oblike, koji uključuju različite transakcijske odnose između pravnih i fizičkih lica.

Maloprodaja

Najčešći model poslovanja, kome odgovara B2C model elektronskog poslovanja, kada kompanija prodaje proizvode fizičkim licima.

Veleprodaja

Model poslovanja koji najčešće reprezentuje B2B model e-trgovine.

Dropshipping

Prodaja proizvoda, koji je proizveden i isporučen kupcu od strane trećeg lica.

Crowdfunding

Prikupljanje novca od potrošača, pre nego što je proizvod dostupan, kako bi se prikupio početni kapital potreban za njegovo plasiranje na tržište.

Aukcije

Model gde prodavac prodaje proizvod ili uslugu osobi koja ponudi najvišu cenu.

Partnerski (*eng. Affiliate)

To je popularni model e-trgovine u kojoj online trgovac pristaje da plati određeni procenat u zamenu za pružanje usluge oglašavanja, ali najčešće prodaje, putem drugog sajta.

Digitalni proizvodi

Digitalni fajlovi, muzika, prezentacije, šabloni i kursevi ili drugi sadržaji, koji se mogu preuzeti putem interneta na računar ili telefon

 

Zaključak autora

Da bi razumeli e-trgovinu kao celinu, nastojimo da vam omogućimo sve neophodne informacije, kako bi u narednim tekstovima mogli u potpunosti da razumete sve koncepte koje budemo obrađivali.

Vidimo se na sledećem času, hvala na pažnji.