Uvod u segmentaciju: Kako, zašto i na koji način!

segmentacija

Kao po nepisanom pravilu, početak nove godine rezervišemo za bar jedno veće unapređenje i/ili poslovnu odluku koja treba značajno da unapredi dosadašnje aktivnosti – u prevodu, da poveća broj transakcija.

Da li znate neki “feature” koji u isto vreme štedi novac kompanije i vreme zaposlenih, a pored toga povećava prodaju i zadovoljstvo kupaca?

Predstavljamo vam segmentaciju – unapređenje koje će promeniti mnogo toga. Segmentacija predstavlja podelu tržišta na grupe potrošača koji imaju zajedničke osobine, interesovanja, navike, lokaciju, pol… Zašto je to bitno?

Pojam ‘segmentacija‘ se vezuje za skup uslova i aktivnosti svakog pojedinačnog kupca, i/ili registrovanih korisnika (koji nemaju kupovinu ili igru), sa ciljem boljeg targetiranja.

Najveća greška je pokušavati prodati svoj proizvod ili uslugu svima. To je kao pucati “na slepo”, a to (više) ni jedna ozbiljna firma ne radi.

Stoga, potrebno je segmentirati korisnike i izabrati one grupe koje možete najbolje da uslužite, odnosno da na najbolji način zadovoljite potrebe kupaca izabranog segmenta.

Strategija

Zahvaljujući segmentaciji, firma može efikasnije da deluje na izbranom ciljnom segmentu i da svoje proizvode, usluge i komunikaciju usmerava prema onim kupcima, čije potrebe može na najbolji način da zadovolji i od kojih može da ima najviše koristi. Koliko poznajete svoje kupce?

Kao što radimo sa kreiranjem Remarketing lista u AdWords-u ili Custom Audience-a na Facebook-u, pravimo segmentne grupe posetilaca i/ili kupaca, prema raznim uslovima i na taj način omogućavamo da se prava ponuda, poruka ili benefit prikaže odgovarajućoj osobi, sa ciljem povećanja verovatnoće nove transakcije.

Jedan od ciljeva segmentacije je da se ponuda što više približiti kupcima odnosno njihovim željama i potrebama, sa ciljem maksimizacije učinka, odnosno prodaje.

Kriterijumi

Postoji krterijumi, odnosno triggeri pomoću kojih možemo unaprediti targetiranje kampanja ka kupcima.

Pored standardnih demografskih i geografskih kriterijuma, postoje i oni koji su nam mnogo interesantniji, a predstavljaju aktivnosti, želje i potrebe kupaca, kojima se dodatno povećava kvalitet samih oglasa, a ujedno i verovatnoća transakcije.

Kriterijumi:

 • Demografski (godine, pol, članovi porodice, obrazovanje, zanimanje);
 • Geografski (region, država, grad, opština);
 • Društveni (društveni sloj, životni stil, lične osobine);
 • Ponašanje (stavovi kupaca, lojalnost prema brendu, situacije korišćenja proizvoda).

Ograničenja

Segmentacija se može raditi kroz sve kanale komunikacije i oglašavanja i to u zavisnosti sa kojim podacima raspolažete.

Navedena opcija ne predstavlja (samo) software, već način rada i direktno ne zavisi od bilo kog programa, već isključivo od vas i vašeg sistema, a samim tim nema poznatih ograničenja, osim onih koje Vam vaša delatnost već nameće.

Testiranje

Na jednostavan način, kroz par upita u bazu ili u saradji sa kolegama iz sektora Analitike ili IT-a, možete izvući testnu grupu i odmah započeti segmetaciju.

Primer:

 • Pol: Žene;
 • Aktivnosti: Neaktivan kupac u poslednjih 3 meseca;
 • Kategorija: Lepota;
 • Grad: Beograd.

Izaberite pravi kanal komunikacije za svaku preferiranu target grupu kupaca.

Ovaj upit može da bude još detaljniji, u zavisnosti od mogućnosti baze, ali i posedovanja podataka:

 • iznos prosečne transakcije;
 • prosečan broj artikala u korpi;
 • korisnik ima artikle u korpi koji nisu plaćeni;
 • korisnik koji ima sredstava na svom online nalogu;
 • korisnicima kojima ističe garancija za kupljeni artikal.

Automatizacija i segmentacija

Razvoj nove opcije uvek prati detaljno sastavljen cilj kome težimo, odnosno idealan scenario korišćenja navedene opcije u praksi.

Ukoliko taj način rada primenimo, ovoga puta dolazimo do implementacije automatizovanog procesa komunikacije sa svojim klijentima putem preferiranog kanala komunikacije, a na osnovu prethodno definisanog uslova, odnosno aktivnosti korisnika.

Kako bi ste se i lično uverili u to “da li će ovo da radi kod mene”, započnite segmentaciju danas!