Kuponi – jedan od najefektivnijih načina za spajanje online i offline prodaje

Kuponi

Mislim da je ovo jedno od najčešćih zahteva koje ljudi iz digitalnog sektora dobijaju od menadžmenta i kolega iz offline prodaje. Navedeni scenario se najčešće pojavljuje u retail kompanijama koje imaju “Brick and mortar” prodavnice.

Moram priznati da sam pri prvom susretu sa kuponima bio jedan od onih koji su bili skeptični u vezi njihovih mogućnosti, ili možda više o njihovom uticaju na kupce.

Naime, kuponi ili vaučeri su nastali davno, pre online prodaje. Samim tim i najvažnija nedoumica u vezi edukacije ljudi je bila argumentovano prescrtana, jer su ljudi već znali šta je potrebno da se sa tim “parčetom koda” uradi.

Šta je kupon?

Kupon predstavlja kompjuterski generisan kod koji se sastoji od slova i/ili brojeva koji kupci mogu uneti u “polje za popust” na samoj stranici za plaćanje kako bi ostvarili popust koji kod sa sobom (do)nosi.

Takođe, postoje brojni sinonimi za označavanje koda kupona, uključujući: kupon, kupon kod, vaučer ili promo kod, promotivni kod ili poklon kod. Počeli su masovno da se koriste, ističući povod ili drugačija imena kako bi se razlikovali i privukli više pažnje u odnosu na konkurenciju.

Vrste online kodova za popust

Većina kupona nudi različite tipove popusta za (online) kupovinu, kao što je fiksni popust (npr. 500 rsd popusta za određene proizvode), procenat od ukupne kupovine (npr. 5% popusta na prvu kupovinu), uslovni popust (npr. procenat za kupovinu 2 ili više artikala) ili kupon za besplatnu isporuku.

Na koji način trgovci nude kupone?

Mnogi online trgovci ne prikazuju kupon kod direktno na web shop-u na kome kupujete. Danas se isti neretko koriste u sektorima za analizu i segmentaciju korisnika, kako bi se kreirali i poslali prilagođeni kuponi svakom korisniku sa ciljem većeg procenta iskorišćenosti.

Sa druge strane, što se tiče offline prodavnica i retail-a, kuponi se mogu štampati na katalozima koji se nalaze u prodavnicama, flajerima koji se dele prolaznicima ili ubacuju u poštanske sandučiće, ali i u dnevnim novinama, sa ciljem povećanja online prodaje i edukacije kupaca.

Fleksibilnost kupon koda

Dodata vrednost same fukcionalnosti se ogleda u mogućnosti koda da se veže za što vise različitih “uslova” kako bi nadležne osobe mogle da kreiraju potpuno različite kampanje koristeći istu opciju.

Potrebno je da se kupon kod može vezati za registrovanog korisnika, za email adresu, za određeni proizvod, više određenih proizvoda ili kategorije proizvoda.

Takodje, kao veoma važna i korisna opcija, bila bi mogućnost da se kreira kupon koji se vezuje za određenu offline (brick-and-morter) prodavnicu. Na ovaj načim se mogu raditi promocije sa kuponima za određenu prodavnicu.

Automatizacija, zašto da ne?

Kao i većina drugih automatizacija i ova ima za cilj da uštedi vreme zaposlenima, ali pored toga i da automatski reaguje u situacijama koje su prepoznate kao veoma važne. Šta to znači?

To znači da se pravovremenim reagovanjem može promeniti status registrovanog korisnika u kupca, može se povećati vrednost korpe, može se uticati na kupca da kompletira davno započetu kupovinu, ali i da se povećanjem zadovoljstva kupaca povećaju rezultati prodaje (npr. čestitanjem rođendana kupcu uz slanje kupona za narednu kupovinu).

Ograničenja i bezbednost

Na kraju, ali svakako ne najmanje važno, dolazi na red bezbednost sistema, ograničenja korisnicima istog, kao i zaštitne mere.

Samo dodeljivanje kupona je potrebno da sadrži ograničenja u visini popusta (procentualnog i fiksnog), zatim vremensko trajanje izdatog/kreiranog kupona, ID korisnika kome je kupon dodeljen (ukoliko je kupon dodeljen određenom korisniku), kao i ko ga je dodelio.

Analitika, odnosno rezultati iskorišćenosti kupona su veoma bitni za kolege u Digitalu, pa je odmah imajte u planu.

Mišljenje autora

Ukoliko uzmemo u obzir istorijat nastanka i razvoja kupona, dolazimo do zaključka da ova stara/nova opcija predstavlja savršeno jednostavan i izuzetno efektan način uzajamne promocije online i offline prodaje.

Kupci već znaju o čemu se radi, a većina je koristila ovaj vid popusta u online ili offline kupovini, tako da vaš tim neće gubiti dodatno vreme i resurse na edukaciju korisnika.

Obzirom da, pored toga, može da doprinose povećanju vrednosti korpe, odnosno povećanju broja poručenih proizvoda, smatramo je veoma korisnom.