Product page – stranica gde se ukrštaju sve opcije!

Product page

Stranica koja predstavlja veliki izazov za kompletan digitalni tim, kao i jednu od najsadržajnijih stranica svakog e-commerce. Predstavljamo vam product page tj. stranicu proizvoda.

Naizgled jednostavan cilj da tako veliki broj pojedinačnih opcija na jednom mestu uklopimo, a da to u isto vreme bude pregledno i funkcionalno, može biti veoma izazovan zadatak.

Stranica proizvoda predstavlja svojevrsnu raskrsnicu opcija na jednoj stranici!

Navedenu listu opcija smo podelili na obavezne, poželjne i uslovne, uz napomenu da se sadržaj ove strane razlikuje od delatnosti do delatnosti.

Obavezni elementi

 • Naziv proizvoda
 • Šifra proizvoda
 • Fotografije proizvoda
 • Opis proizvoda
 • Cenu proizvoda*
 • Aktuelni popust
 • Specifikacije proizvoda
 • Povezani slični proizvodi
 • Poslednji pregledani proizvodi
 • Opcija Kupi

*Ukoliko ste prodavnica sa dvojnim cenama, potrebno je navesti obe cene.

Takođe, ukoliko je artikal ili usluga na popustu, pored procentualnog dela je potrebno navesti konačnu cenu.

Pojedine funkcionalnosti je moguće razviti na više različitih načina, a na vašem timu je da utvrdi optimalan način prilagođen arhitekturi vašeg webshop-a.

Poželjni elementi

 • Video proizvoda
 • Ocene proizvoda (reviews)
 • Uvid u lokaciju maloprodajne prodavnice u kojoj navedeni artikal postoji na lageru
 • Poređenje proizvoda
 • Uputstvo za upotrebu
 • Garancija proizvoda

Uslovni elementi

 • Isti proizvod u drugoj boji
 • Veličine proizvoda (ukoliko je u pitanju odeća ili obuća)
 • Komentari
 • Lista želja
 • Poklon proizvod
 • Dodatni proizvod
 • Vizuelno isticanje akcija

S obzirom na veliku količinu podataka koji svaki artikal sadrži, kao veoma bitnu karatkeristiku navodimo posebne vizuale koji označavaju popust, posebne akcije, godine garancije ili tehničke prednosti.

U prvi mah se čini kao mala opcija, praktično nebitna, ali u praksi veoma važna.

Takođe, ova opcija neće mnogo pomoći ukoliko ne dozvolite njen prikaz u Kategoriji/Listi proizvoda.

Isti proizvodi u drugoj boji

Pojedine funkcionalnosti je moguće razviti na više različitih načina, a na vašem timu je da utvrdi optimalan način prilagođen arhitekturi vašeg webshop-a, odnosno šifriranju artikala.

Primer navedenog izuzetka je opcija izbora istog proizvoda u drugoj boji. Naime, u zavisnosti kako vam se u bazi vode takvi proizvodi ovaj feature se može realizovati na dva načina:
1.) u formi linka do drugog proizvoda (druga šifra) ili
2.) je to zapravo isti proizvod u drugoj boji.

Proizvodi koji nisu na stanju ili su rasprodati

Pristupite ovoj opciji ozbiljno. Pored toga što imate obavezu prema kupcima, u ovom slučaju imate i odgovornost prema Google indeksiranju.

Naime, ukoliko je proizvod ulistan, ali trenutno nije raspoloživ jer nije na stanju, potrebno je da se i opcija “Kupi” promeni u odgovarajuću opciju (npr. “Izvšiti upit”), shodno vašim organizacionim mogućnostima.

Sa druge strane, postoje i proizvodi koje će Google inteksirati, a oni će biti proizvodi koji se više ne proizvode “EOL” (End Of Life). Naravno, u ovom slučaju je potrebno da dugme “Kupi” bude nedostupno, ali i da stoji informacija da navedeni artikli nisu više dostupni za kupovinu.

Kreirati stranicu proizvoda koja je jednostavna za korišćenje, ali i funkcionalna, predstavlja veliki izazov za celokupan digitalni tim.

Zaključak autora

Kreirati stranicu proizvoda koja je jednostavna za korišćenje, ali i funkcionalna, predstavlja veliki izazov za celokupan digitalni tim.

Istovremeno, kvalitet urađenog posla će direktno uticati na rezultate i broj transakcija.

Za kraj ovog teksta imamo dva predloga:

 1. Uradite svoj domaći i testirajte rešenja vaše konkurencije, ali i iste vertikale u inostranstvu. Svaka delatnost ima svoje specifičnosti.
 2. Pratite, unapređujte, testirajte i reagujte. Na osnovu aktivnosti vaših kupaca i posetilaca, redovno unapređujte opcije stranice proizvoda.

Da li je vreme za redizajn stranice proizvoda ili dodavanje neke nove opcije?