11. čas: Šta je SSL sertifikat i zašto je potreban?

SSL sertifikat

Odgovore na pitanja gde se SSL sertifikat uklapa, šta isti predstavlja i zašto je neophodan, saznaćete u novom testu našeg serijala eCommerce za početnike.

Zaštita podataka korisnika, transakcija ili drugih osetljivih podataka je od velikog značaja.

Šta je SSL?

SSL (*eng. Secure Sockets Layer) je sigurnosni internet protokol zasnovan na enkripciji.

Kompanija Netscape ga je prva razvila 1995. godine u svrhu osiguranja privatnosti podataka u Internet komunikaciji.

Danas se koristi unapređena verzija SSL enkripcije koja se naziva TLS.

 

Da li su SSL i TLS ista stvar?

SSL je prethodnik TLS (*eng. transport layer security) protokola.

Unapređenje SSL-a iz 1999. godine je donelo i promenu imena u TLS (*eng. transport layer security).

 

Kako funkcioniše SSL/TLS?

Da bi se osigurao visok stepen privatnosti, SSL enkriptuje podatke, koji se prenose preko interneta.

To znači da će svako ko pokuša da presretne ove podatke videti samo izmešanu kombinaciju znakova, koje je gotovo nemoguće dešifrovati.

 

Da li je SSL još uvek ažuriran?

SSL nije ažuriran od verzije 3.0 iz 1996. godine i sada se smatra zastarelim.

TLS je najsavremeniji protokol enkripcije, koji se i dalje sprovodi, mada ga mnogi i dalje nazivaju „SSL enkripcijom“.

Danas svako ko nudi „SSL sertifikat“ gotovo sigurno pruža TLS zaštitu, što je industrijski standard već dvadeset godina.

Većina i dalje koriste termin SSL a misle na TLS. Takođe, koristi se izraz „SSL/TLS enkripcija“, jer je SSL i dalje mnogo prepoznatljiviji termin.

 

Zašto je sajtovima potreban SSL/TLS sertifikat?

Sajtu je potreban SSL/TLS sertifikat da bi se:

  • Zaštitili podaci;
  • Dokazalo vlasništvo nad web stranicom;
  • Unapredilo rangiranje na pretraživačima;
  • Unapredilo poverenje korisnika i kupaca;
  • Uskladili sa PCI/DSS

 

12. čas: Kako da instaliram SSL/TLS sertifikat?