Šta je ROI, a šta je ROAS?

ROI

Bilo da se bavite online prodajom, digitalom ili oglašavanjem verujemo da ste čuli termine kao što su ROI i ROAS.

U pitanju su poznate metrike koje čak neki poistovećuju, ali razlike svakako postoje. Jedna daje podatke o uspešnosti poslovanja – ROI, a druga o isplativosti oglašivačkih kampanja – ROAS.

ROI je metrika koja je nastala još pre pojave digitala, pa je samim tim i poznatija. ROAS je metrika novijeg datuma, ali i ona postoji, sada već veoma dugo, ali je više koriste kolege koje se bave digitalnim oglašavanjem i performans marketingom na višem nivou.

Predlažem da detaljno objasnimo obe metrike posebno, kako bi shvatili ključne razlike i možda unapredili svoje izveštavanje.

Šta je „ROI“?

ROI je skraćenica od fraze na enleskom Return Of Investment ili u prevodu povrat investicije.

Drugim rečima, ROI predstavlja metriku koja će da vam dati odgovor na pitanje da li ste zaradili više novca nego što ste uložili. Hajde da vidimo kako se izračunava ROI.

ROI koristimo za određivanje ukupne profitabilnosti. Uzima u obzir trošak za oglase, ljude, software i ostalo.

 

Kako se izračunava ROI?

Formula za ROI je jednostavna:

ROI = neto dobit / neto potrošnja * 100

Ukoliko je prihod od oglašavanja 4.000 evra, uloženo u oglašavanje 2.000 evra, a ostali troškovi 1.000 evra, ROI je 33,33%.

Postavka bi bila sledeća:

(4.000e-(2.000e+1.000e)) / (2.000e+1.000e) * 100 =

1.000e / 3.000e * 100 = 33,33%.

Napomena: Morate imati u vidu da ROI, za razliku od ROAS-a, uključuje i prateće troškove (za opremu, software, zaposlene, dizajn…).

Računica jasno pokazuje da ste 33,33% zaradili više od iznosa koji ste uložili. Odnosno, zaradili ste dodatnih 1.000 evra od svoje celokupne potrošnje.

Šta je „ROAS“?

ROAS je skraćenica od fraze na engleskom jeziku “Return Of Ad Spend“, koja u prevodu znači „Povrat uloženog za oglašavanje“.

Kako se izračunava ROAS?

Formula je, takođe, jednostavna:

ROAS = prihod od oglasa / iznos potrošnje na oglašavanje * 100

Ako zaradite 4.000 evra i potrošite 2.000 evra, tada je vaš ROAS 200%.

Ovu metriku možete takođe izračunati na drugačiji način.

ROAS = prihod od oglasa / iznos potrošnje na oglašavanje

U ovom primeru, zaradu od 4.000 eur podelite sa 2.000 eur uloženih sredstava u oglašavanje i dobijate 2 eur. Šta to znači?

To znači da na svaki uložen 1 eur, na ovoj kampanji, zarađujete 2 eur.

ROAS je metrika koja vam govori da li su vaši oglasi profitabilni.

 

Razlike između ROI i ROAS metrika

Kao što vidite, ROAS se razlikuje od ROI-a na nekoliko glavnih načina:

  • ROAS koristi prihod, a ROI profit;
  • ROAS uzima u obzir samo direktnu potrošnju, a ROI ukalkuliše i ostale troškove;
  • ROAS je metrika koja vam govori da li su vaše oglašavačke kampanje isplative, dok vam ROI govori da li je vaš celokupan biznis profitabilan.

 

Praktični primeri računanja ROI i ROAS

Na praktičnim primerima se uvek najbolje razume, a u ovom ćete uvideti pravu razliku između ove dve metrike.

Scenario broj 1.

  • Prihod od oglašavanja 4.000 evra
  • Uloženo u oglašavanje 2.000 evra
  • Ostali troškovi su 1.000 evra

Koliko je vaš ROI, a koliko ROAS u ovom primeru?

ROI = 1.000e/3.000e * 100 = 33,33% (pozitivno)

ROAS = 4.000e / 2.000e * 100 = 200% (pozitivno)

U ovom primeru, vaš ukupni projekat i vaš ROAS su pozitivni. Da li vidite razliku?

Evo još jednog primera koji bi vam mogao pomoći da to bude jasnije.

Scenario broj 2.

  • Prihod od oglašavanja 4.000 evra
  • Uloženo u oglašavanje 2.000 evra
  • Ostali troškovi su 3.000 evra

U ovom scenariju imamo drugačiju sliku:

ROI = -1.000e / 4.000 * 100 = -25% (negativno)

ROAS = 4.000e / 2,000 = 200% (pozitivno)

U ovom slučaju, vaš ukupni projekat nije profitabilan, dok vaš ROAS jeste.

 

ROI ili ROAS – šta da koristim?

Kada želite da sagledate ukupno poslovanje vaše kompanije, trebalo bi da koristite ROI.

Ukoliko je dobijeni rezultat negativan, možete da izračunate u kojoj meri je potrebno da unapredite oglašavanje ili koliko da smanjite troškove da biste povećali profit.

ROAS je metrika koja vam govori da li je vaše oglašavanje profitabilno. Drugim rečima, da li trenutno oglašavanje vraća uloženi novac. Ovu metriku treba da koristite za merenje rezultata vaših oglašivačkih kampanja.

 

Zaključak autora

Vaše poslovanje zavisi od navedenih metrika i merenja isplativnosti kampanja, odnosno konstantnog praćenja rezultata.

Na ovaj način ćete uvek moći da opravdate troškove, dodatno ulaganje ili odluke za optimizaciju budžeta.

Dobra strana obe metrike jeste što su vam argumenti brojevi. Jer, ukoliko računicu postavite dobro, dobijeni rezultati će vam pokazati naredni korak.

Obe metrike su veoma važne i u zavisnosti od vaše pozicije, potrebe i mogućnosti, koristite ih obe.