Porudžbina nije isto što i prodaja

Porudžbina

Jedna od najčešćih grešaka koje se mogu videti u E-Commerce poslovanju jeste poistovećivanje transakcije i/ili porudžbine sa prodajom. Porudžbina je samo početak proseca prodaje, ali ne i kraj.

Kao što već svi znamo, osnova za praćenje online transakcija jeste uspešna implementacija i aktiviranje Enhanced E-commerce u Google Analytics (GA).

Prednost uvida u sve pojedinačne transakcije, uključujući i njihovu sadržinu, iznose, kao i listu kanala/izvora sa kojeg one dolaze daje nam veliki broj informacija, zatim mogućnost da pratimo prodajne rezultate, kao i povećamo kvalitet našeg oglašavanja. Ovo je jedan od onih tesktova gde se vidi, između ostalog, prava moć brojeva.

Pod predpostavkom da je sve gore navedeno podešeno i da GA prikazuje ispravne rezultate, sledeći korak je analiza svih navedenih transakcija u izabranom vremenskom intervalu, sa ciljem da se utvrdi koji broj zabeleženih transakcija/porudžbina nije realizovan, a nakon toga i koji su potencijalni razlozi za to.

Nerealizovana porudžbina = propuštena prodaja

Potencijalni razlozi za otkazivanje porudžbina su mnogobrojni i mogu biti tehnički, logistički ili pak edukativni.

Navodimo neke od najčešćih razloga otkazivanja porudžbine:

Najzastupljenjiji izabrani način plaćanja online porudžbina u Srbiji  “Plaćanje pouzećem” je sa druge strane i “najomraženija” opcija plaćanja od strane prodavaca. Da li znate zašto?

Pored činjenice da su upravo pomenute porudžbine najviše otkazivane, a odgovor “zašto” se krije u vremenu isporuke za koje je potrebno poručeni proizvod da stigne kod kupca (24h-72h), koje samo po sebi daje dovoljno vremena potencijalnom kupcu da se predomisli ili vidi drugu atraktivniju ponudu.

Kao što se retail lanci trude u offline prodavnicama da dodatno edukuju potencijalnu mušteriju (OK, napisao sam trude se, nisam rekao da je to dobro ili dovoljno), potrebno je da se deo tog napora prebaci na online i da se konstantno edukuju kupci.

Izuzetak kod navedenog problema nerealizovanih porudžbina predstavljaju online prodavnice koje prodaju software, fotografije u digitalnom obliku i/ili muziku u elektronskom obliku, iz razloga što se kod navedenih prodavnica celokupan proces kupovine razlikuje – odmah po uspešnoj transakciji (istog trenutka) kupcu se isporučuje kupljeni proizvod (software, slika ili muzika).