Kako povećati broj transakcija smanjivanjem broja napuštenih artikala u korpi?

povećati broj transakcija

Termin “Napuštanje korpe” (*eng. Cart Abandontment) je termin e-trgovine koji se koristi za opisivanje posetioca na veb sajtu koji napušta isti pre nego što završi željenu radnju – u ovom primeru kupovinu ili porudžbinu. Povezuje se sa scenarijom kada korisnik ubaci artikal u korpu, ali ne završi poružbinu.

Činjenica da je kupac već pokazao želju i volju da kupi artikal i/ili uslugu, ali nije završio proces kupovine, predstavlja veoma važan event/triger u procesu online kupovine. Statistički gledano, a više puta i u praktičnom primeru dokazano, veliki procenat ljudi kompletira porudžbinu ukoliko ih (samo) podsetimo da to urade. Naravno, za drugi deo korisnika koji ne reaguju na reminder, možete organizovati drugačiji tip kampanje npr. uz slanje benefita.

Baymard Institut, kompanija iz Velike Britanije koja se bavi istraživanjem online tržišta je u martu 2014. godine objavila da je 67.91% online korpi za kupovinu, prazno i “napušteno”. Odmah nakon toga, E-Consultancy je u aprilu 2014. godine izjavio da online trgovci gube 3 milijarde dolara u prodaji svake godine, samo od napuštenih korpi za kupovinu.

Unapređenje se ogleda u mogućnosti sajta ili nekog ‘3rd party’ alata da detektuje trenutak kada korisnik ubaci artikal u korpu, ali ne završi svoju kupovinu u određenom vremenskom intervalu (*u zavisnosti od delatnosti), kao i da na to reaguje na više različitih načina koji su unapred definisani. Smanjenje broja napuštenih artikala u korpi bi dovelo do većeg prihoda prodavnice, što je cilj kome teži svaka online prodavnica.

Pod pojmom “reaguje” misli se da startuje/trigeruje jedan od niza alata za komunikaciju kada korisnik ima artikal u korpi a nije završio kupovinu, i u zavisnosti od podešenih uslova i pravila, a koji će potencijalnom kupcu poslati jedan od sledećih scenarija/benefita u zavisnosti od situacije, delatnosti ili zadovoljenih uslova:

  • ističe akcija i da se menja cena na artiklu koji je u korpi
  • može da dobije popust od X% na narednu kupovinu, ukoliko započetu završi u narednih 48h
  • može da dobije popust od X% na aktuelnu kupovinu, ukoliko istu završi u narednih 48h

(!) Ukoliko organizujete navedene “vremenske akcije” odnosno kampanje sa vremenskim uslovom ili ograničenjem, gde kupac dobija popust ukoliko u narednih X časova bude završio kupovinu, morate voditi računa da se veliki broj uplata i dalje vrši putem uplatnice i/ili e-bankinga, pa je u zavisnosti od toga gde se uplaćuje potrebno od 24h do 48h za proknjižavanje iste. S tim u vezi, mora se kreirati mehanizam koji će pratiti i ažurirati navedene transakcije automatski, jer ukoliko se jedna od njih (porudžbina) uplati na primer 45. sat nakon početka akcije – ista ispunjava uslov za popust – ali će se uplata na stanju videti mnogo kasnije. Da li će u ovom slučaju poručilac uspešno platiti proizvod?

Nadamo se da će najavljena instant plaćanja značajno unaprediti i ubrzati kako sam segment plaćanja odnosno knjiženja, tako i celokupan proces od kupovine do dostave kupljenog artikla.

Ukoliko uspešno prođete implementaciju automatskih bonusa i trigera sa Newsletter alatom ili alatom za automatizaciju marketinga i sve prema aktivnostima svakog pojedinačnog korisnika, potrebno je da se reguliše pravilo koje startuje tip remidera koji stiže korisnicima. Na primer: Potrebno je da alat ima mogućnost da promeni tip akcije i/ili popusta ukoliko korisnik na isti ne reaguje 3x.

Postoji više načina na koji možete dodatno da “targetirate” zainteresovane potencijalne kupce koji su jedan ili više artikala ubacili u korpu, a u određenom roku nisu završili kupovinu, i stimulisati ih da završe svoju porudžbinu.

Evo nekoliko predloga:

  • putem Newsletter kampanje kreirane samo za navedene kupce
  • putem redovne Newsletter kampanje, ističući artikle koji su u korpi na vrhu samog Newslettera (naravno samo za korisnike koji imaju robu u korpi, korisnici koji je nemaju, neće dobiti tu informaciju)
  • remarketing kampanjom na AdWords-u i na Facebook oglasima (*više o tome možete pročitati na članku “Thank you page”)
  • push notifikacijama (pod uslovom da imate mobilne aplikacije i da možete detaljno da pratite analitiku i za ove korisnike)
  • SMS porukama (pod uslovom da imate broj telefona kupca/korisnika kao i dozvolu istog da mu šaljete ovaj vid reklame)

Opisane opcije, ali i navedeni scenariji, su kreirani sa jednim ciljem i to da podsete potencijalnog kupca koji je već pokazao interesovanje za vaš brend i proizvod(e), da kompletira porudžbinu i izvrši transakciju.

Koliko vaših kupaca ove nedelje nije završilo započetu kupovinu?