Čas 33. Uputstvo za spajanje GA4 i Google Ads?

Čas 33. Uputstvo za spajanje GA4 i Google Ads?

Vreme je da se vratimo vašem i našem omiljenom serijalu – ecommerce za početnike.

S obzirom da se približava rok kada moramo u potpunosti preći na GA4, u narednoj lekciji pripremili smo vam uputstvo kako da spojite vaš GA4 nalog sa vašim Google Ads nalogom.

Preduslov da biste spojili GA4 sa Google Ads nalogom, morate da imate “Edit” nivo dozvola u GA4 i “Admin” nivo dozvola u Google Ads nalogu.

Ukoliko nemate odgovarajući nivo dozvola u okviru oba naloga nećete biti u mogućnosti da spojite ove naloge. Ukoliko je to slučaj, pronađite kolege koje imaju administratorske dozvole da oni urade ovaj proces za vas ili da vama daju odgovarajući nivo dozvola, kako biste vi povezali naloge.

 

1. Ulogujte se u svoj GA4 nalog.

A zatim kliknite na Admin opciju u donjem levom uglu. (Slika 1.)

(Slika 1.)

 

2. U delu “Property”, kliknite na opciju Google Ads Links. (Slika 2.)

(Slika 2.)

 

 

3. Kliknite na dugme “Link”. (Slika 3.)

(Slika 3.)

 

4. Izaberete Google Ads nalog sa kojim želite da povežete svoj GA4 nalog

A zatim, kliknite na opciju “Choose Google Ads Account”. (Slika 4.)

(Slika 4.)

 

 

5. Izaberite onaj GA4 nalog sa kojim želite da povežete Vaš GA4 nalog

A zatim kliknite “Confirm”. (Slika 5.)

(Slika 5.)

 

 

6. Kliknite “Next” i pređite na sledeću opciju “Configure segment”. (Slika 6.)

(Slika 6.)

 

7. Izaberite koje opcije želite da aktivirate. (Slika 7.)

(Slika 7.)

 

Videćete da je opcija “Enable Personalized Advertising” uključena, što predlažemo da ostavite, a ista predstavlja opciju da će vam sve “Audience liste” koje kreirate u vašem GA4 nalogu, automatski biti dostupne u Vašem Google Ads nalogu, što je veoma korisna opcija.

Takođe izaberite preporučenu opciju “Enable auto-tagging on selected Google Ads accounts” koja vam daje mogućnost da se svi podaci i rezultati iz vašeg Google Ads naloga šalju i u GA4 nalog.

Kliknite “Next”, pa zatim “Submit”.

 

8. Kliknite “Submit” dugme i sada bi trebali videti da se Vaš Google Adas nalog spojio sa GA4. (Slika 8.)

(Slika 8.)

 

9. Čestitamo! (Slika 9.)

(Slika 9.)

 

Zaključak

Kao što je bio slučaj i kod uputstva za spajanje, sada već starog, GA Universal Analytics-a sa Google Ads-a, sve to stoji i ovde. Znači, cilj spajanja ovih alata jeste da na jednom mestu imate sve podatke kako o posetama, tako i od transakcija sa plaćenih kampanja, kao i da možete sve novokreirane “Audience liste” iz GA4 da koristite u vašim oglašivačkim kampanjama.

Ovo će vam pomoći da unapredite prodajni rezultat vaše prodavnice kroz vaše plaćene oglase tako što ćete imati više podataka na osnovu kojih ćete imati mogućnost da optimizujete kampanje.

Bez daljeg odugovlačenja, ukoliko ovo niste uradili do sada, evo prilike da to uradimo zajedno!