Čas 28. Osnovna podela podataka: First, second i third party podaci

First party podaci

Činjenica je da su podaci najvrednija imovina koju možemo danas posedovati i, uz pravilno korišćenje istih, napraviti bolji rezultat. Da li ste čuli za izreku da su podaci “nova valuta”?

Sa druge strane, jedan od najvećih izazova jeste razumevanje prikupljenih podataka i načina kako bi se isti mogli (is)koristiti.

U svetlu GDPR-a, nove Google Analitike – GA4, kao i ukidanja podrške za 3rd party cookies, pripremili smo vam tekst koji će se baviti definisanjem osnovne podele podataka koje prikupljamo. Znači, cilj nam je da najpre razumemo, pa tek onda da delamo.

Danas, kada svi prikupljamo sve, još je važnije obratiti pažnju na podatke, koje podatke prikupljamo i na koji način, kako iste koristimo i ko sve ima pristup/dodir sa njima.

Podatke klasifikujemo kao:

  • First party podaci;
  • Second party podaci;
  • Third party podaci;
  • Zero party podaci.

 

Šta su first party podaci?

(*eng. First party data, 1P, 1st party data)

First party podaci su informacije koje prikupljate o svojim potencijalnim klijentima ili kupcima preko svoje internet prodavnice, web sajta ili mobilne aplikacije. U pitanju su najvredniji podaci i jedan od ciljeva svake internet prodavnice jeste, ili treba da bude, da se baza ovih podataka uvećava.

First party podaci mogu uključivati:

  • email adrese;
  • brojeve telefona;
  • demografske podatke;
  • istoriju kupovine;
  • informacije o programu lojalnosti;
  • …i još mnogo toga.

Primer: Prodavac može da koristi svoje First party podatke za ponovno targetiranje kupaca koji su u prošlosti kupili određene artikle sa komplementarnim proizvodima ili proizvodima istog brenda.

 

Šta su second party podaci?

(*eng. Second party data, 2P, 2nd party data)

Najjednostavnije objašnjenje Second party podataka jeste da su to nečiji, tuđi, first party podaci.

U pitanju su podaci koje dobijate direktno od vlasnika, bez posrednika. Kvalitet second party podataka je identičan kao i kod first party podata, ali izvor i publika se razlikuju.

Primer: Vi zastupate brend i želite da kreirate kampanju koristeći second party podatke koje prikuplja multibrend store koji prodaje vaše artikle.

Second party podatke možete koristiti u saradnji sa vlasnikom podataka, odnosno poslovnim partnerom sa kojim imate saradnju (npr. multibrend prodavnica). Second party podaci ne sadrže lične podatke pojedinačnog kupca, već, između ostalog, istorijat aktivnosti i interakcije sa brendom.

 

Šta su third party podaci?

(*eng. Third party data, 3P, 3rd party data)

Third party podaci su podaci koje kupujete ili koristite preko posrednika – trećih strana – koje nisu izvori podataka. Provajderi third party podataka prikupljaju velike količine podataka, obrađuju ih, a zatim ih prodaju.

Najpoznatiji agregatori Third party podataka su Google i Facebook, a podaci prikupljeni na taj način se koriste u digitalnom oglašavanju.

S obzirom da se podrška za third party cookie uskoro završava, fokus se prebacuje na 1st i 2nd party podatke.

Više informacija i zvanično saopštenje kompanje Google iz marta meseca 2022. godine možete pričitati OVDE

 

Šta su Zero party podaci?

Možemo mnogo naučiti o kupcima, njihovima namerama, navikama i željama (jednostavnim) prikupljanjem informacija koje potrošač proaktivno deli. Ove informacije se nazivaju zero party podaci.

Umesto iznošenja zaključaka i često pogrešnih pretpostavki, predlažemo vam da pitate vaše klijente. U tekstu “Koliko vi (dobro) poznajete svoje kupce?” možete pročitati više o tome kako i na koji način možete prikupljati dodatne podatke od vaših klijenata.

Ukoliko kupci veruju i cene kompaniju, u većem procentu slučajeva će rado komunicirati sa kompanijom i deliti informacije. Ovi podaci se mogu koristiti za izgradnju direktnih odnosa sa kupcima i unapređenje rezultata marketing kampanja, kao i usluga i promocija.

Kako prikupljati First party podatke?

Preporuka je da razvijete čitavu “mrežu” načina za prikupljanje kontakata potencijalnih mušterija, a mi u tome možemo da pomognemo.

U tekstu “10 načina za prikupljanje kontakt podataka potencijalnih mušterija” pročitajte na koji to način možete da uradite.

 

Kako koristiti First party podatke?

Jedna od najvećih greški koje možemo napraviti je pokušavati da prodate svoj proizvod ili uslugu – svima. To je kao pucati “na slepo”, a to (više) ni jedna ozbiljna firma ne radi.

Da li ste upoznati sa značenjem termina “segmentacija”?

Pojam ‘segmentacija‘ se vezuje za skup uslova i aktivnosti svakog pojedinačnog kupca, i/ili registrovanih korisnika (koji nemaju kupovinu ili igru), sa ciljem boljeg targetiranja.

Segmentacija predstavlja podelu tržišta na grupe potrošača koji imaju zajedničke osobine, interesovanja, navike, lokaciju, pol… potrebno je segmentirati korisnike i izabrati one grupe koje možete najbolje da uslužite, odnosno da na najbolji način zadovoljite potrebe kupaca izabranog segmenta.

Izdvajamo vam dva teksta na ovu temu, prvi “Uvod u segmentaciju” kao lagani uvod u tematiku, a nakon toga i tekst u vezi “RFMT analize” i šta je to što vam ista može doneti.

 

Zaključak

U sladu sa vašim ciljevima, odaberite podatke koji su važni vama i vašem biznisu, kako bi iste prikupili u što većem broju i unapredili svoje prodajne rezultate. S obzirom na najavljeni prestanak podrške za third party cookies, predlažemo vam da pojačate aktivnosti i da do tada što više prikupite first party podataka!

Takođe, bilo da ste na početku ili ste započeli proces segmentacije predlažemo vam da radite sa podacima i testirate kreirane segmentne grupe, jer će vam jedan od testova, odnosno segmentnih grupa doneti odlične rezultate.

Kako vi prikupljate i koristite podatke?