Bojan Vitnik, Mainstream: “Hosting je temelj dobrog e-commerce rešenja”

Hosting

Kako obezbediti visoku dostupnost online prodavnice i u periodima najveće potražnje kao što je Black Friday? Ima li jedinstvenog recepta za izbor hosting rešenja i na šta kompanije treba da obrate pažnju kada biraju virtuelno okruženje za svoj “online dom”? Zašto je važno ne zapostaviti tehnička rešenja u moru drugih e-commerce izazova – marketinških, prodajnih, logističkih?

Sa Bojanom Vitnikom, Senior System inženjerom u kompaniji Mainstream, razgovarali smo o značaju veb hostinga, mogućnostima koje donose nove tehnologije i servisi za e-commerce poslovanje, kao i o koracima koje kompanije treba da preduzmu da bi se adekvatno pripremile za Black Friday potražnju.

1. U jeku kovid pandemije, veliki broj kompanija u Srbiji je prešao na online poslo-vanje. Koji su prema vašem mišljenju najćešći izazovi biznisa koji svoje proizvode ili usluge nude dominantno online?

Ako ostavimo po strani marketinške, logističke i druge netehničke izazove sa kojima se nose e-trgovci, najveći problemi su uspostavljanje visoke dostupnosti online prodavnice, dobro organizovanog modela postavljanja koda (end. deployment), bezbednosti i zaštite ličnih po-dataka. Pored ovih stavki, koje najviše utiču na zadovoljstvo kupaca pri korišćenju online usluga, izdvojio bih i pozadinske izazove poput integracije sa platnim sistemima, do-bavljačima i kurirskim službama. Na kraju, tu su propisi koje kompanije treba da ispoštuju, a kojima nije jednostavno “stati na crtu” kao što je GDPR regulativa, a ne treba zaboraviti ni izazove upravljanje magacinom (eng. warehouse management) koji se u današnje vreme značajno oslanja na IT servise.

 

2. Vaše polje ekspertize je web hosting. U kojoj meri je kvalitet hostinga važan za e-commerce uspeh?

Na dobrom veb hostingu počivaju dobra e-commerce rešenja. I obrnuto – slabost hostinga je slabost sajta, mada kompanije nisu uvek toga svesne dok ne dođe do problema. Rizikujem da zastrašim čitaoca ali… ukoliko hosting rešenje nije dovoljno dobro prilagođeno zahtevima e-commerce platforme, ako je nedovoljno performantno, skalabilno i bezbedno, te ako se iza njega ne nalazi stručan tim, i najbolje e-commerce rešenje je osuđeno na propast.

“I najbolje e-commerce rešenje je osuđeno na propast ako iza njega ne stoji stručan tim.”

 

3. Za jednu online prodavnicu danas postoji niz opcija – od shared preko VPS do cloud hostinga. Koje su glavne razlike između ovih modela i kako izabrati optimalan?

Kako i koliko će vam odgovarati određeno rešenje zavisi od specifičnih zahteva vašeg e-commerce sistema.

Shared hosting je, od navedenih modela, najekonomičniji. Koncipiran je tako da se veći broj klijenata, odnosno sajtova, hostuje na jednom serveru. Klijenti (korisnici) nemaju uvid u broj sajtova sa kojima dele resurse. Obzirom da je izloacija između sajtova generalno slaba, korisnici shared hostinga su u stalnom riziku da bezbednost njjihovih podataka bude kom-promitovana ili da ostanu bez resursa koji mogu biti dodeljeni nekom drugom sajtu, čime se kompromituju performanse.

U poređenju sa shared hostingom, dedicated VPS nudi viši nivo izolacije. Ovaj model fukcioniše tako što zakupljujete resurse u obliku virtualnih servera i dobijate potpunu kontro-lu nad serverima, izborom softvera i konfiguracijama. Mana mu je nedostatak naprednih managed servisa, ali kompanije čiji je online biznis u porastu svakako treba da razmotre ovo rešenje.

Poslednji, ali ne najmanje važan, je cloud hosting. Iza ovog koncepta stoje managed servisi poput load balancera, manuelnog i automatskog skaliranja resursa koji, ako se pravilno is-koriste, omogućavaju da dobijete izuzetno robusno hosting rešenje visoke dostupnosti. Cloud hosting se nudi i kao fully managed usluga i to je idealno rešenje za e-commerce koji nema-ju interne IT timove ili žele da se oslobode briga oko upravljanja hosting rešenjem, obezbeđujući pri tome proaktivno nadgledanje, optimizaciju, prilagođavanje zahtevima i stanju “na terenu”.

 

4. Na šta treba da se fokusiraju vlasnici internet prodavnica pri izboru hosting rešenja?

E-commerce biznisi trebalo bi da se, prema svojim potrebama i u okvirima svojih mogućnosti, postaraju da od starta obezbede adekvatno hosting rešenje.

S tim u vezi izdvojio bih tri kriterijuma:

  1. Visokodostupan dizajn koji podrazumeva raščlanjivanje e-commerce rešenja na aplikativne komponente i obezbeđivanje namenskih resursa za svaku od njih, kao i eliminisanje Single Point of Failure – jedne kritične tačke koja može da izazove prekide u radu sistema. Visoka bezbednost se podrazumeva, kao i mogućnost horizontalnog i vertikalog skaliranja IT kapaciteta.
  2. Detaljno nadgledanje svih važnih parametara sistema. Bez ovoga, vi ste slepi za probleme koji mogu da nastanu u radu.
  3. Adekvatna eksperiza u oblasti hosting tehnologija i servisa.

 

4. Često čujemo termin “personalizovano hosting rešenja”. Šta to zaista znači i možete li da navedete primer e-commerca koji je uveo takav sistem?

Navešću primer velike kompanije koja je koristila tradicionalni hosting, zasnovan na fizičkim servirima. Na našu Managed Hosting platformu došli su sa gotovim e-commerce rešenjem. Uprokos tome što rešenje nije bilo prilagođeno viskodostupnom i skalabilnom hosting okruženju, uspeli smo da postignemo zavidan nivo stabilnosti.

Zajednički napori kuliminirali su aplikativnim redizajnom; naši timovi su dali savete i predloge za unapređenje postojećeg rešenja, a zatim i za uklanjanje nedostataka u toku razvoja novog. Zahvaljujući ovakvom pristupu, kvalitet rešenja je značajno podignut u domenu performansi i korisničkog iskustva, ali i efikasnosti u korišćenju resursa. Za mene je posebno značajno što smo ispunili jedan od početnih zahteva klijenta – postavljanje koda bez zastoja u radu (zero downtime).

 

5. Bliži se globalni praznik kupovine, Black Friday. Koje korake e-commerce kompanije treba da preduzmu da bi se spremile za nalet poseta?

Na prvom mestu je vertikalno i horizontalno skaliranje resursa pre Crnog petka. U tom kontekstu se e-commerci mogu razdvojiti u dve grupe – oni koji planiranju povećanje infra-strukturnih kapaciteta unapred i oni koji praznike dočekuju nespremni. Verujem da je očigledno ko bolje prolazi na Black Friday. Zatim, tu je dobar monitoring u toku trajanja akcije. Koristim priliku i da navedem druge, podjednako važne aktivnosti, kao što je merenje performansi na aplikativnom nivou, kao i na nivou infrastrukture, koje se planski radi pred Crni petak. Merenjem performansi se dobijaju informacije na osnovu kojih developerski tim radi optimizacije koda, a hosting tim se bavi optimizacijom infrastrukture. Kompanije koje sprovedu sve navedeno će biti mnogo spremnije za udar u toku Crnog petka i doživeće man-je neprijatnih iznenađenja.

“Skaliranje resursa, dobar monitoring i merenje performansi su ključni koraci u pripremi jedne online prodavnice za Black Friday.”

 

6. Ono što nas sve brine u online svetu je bezbednost podataka. Kako hosting može da je unapredi?

Uz optimalnu hosting platformu, stručan tim može da implementira veći broj bezbednosnih mehanizama kao što su regulisanje i ograničavanje pristupa kritičnim sistemima, enkripcija podataka pri razmeni ili u mirovanju, adekvatni backup mehanizmi, disaster recovery, de-tekcija i prevencija upada.

 

7. Poruka čitaocima za kraj?

Online prisustvo se danas podrazumeva. Ako vas nema na internetu, to je kao da ne postojite. Da biste opstali u opštoj pomami za online poslovanjem, važno je da pored dobrog dizajna sajta, logistike, marketinga i digitalnih inicijativa, obezbedite i optimalnu tehnologiju: napredno e-commerce rešenje sa adekvatnim hosting sistemom.

 

Bojane, hvala na odvojenom vremenu za ovaj intervju!

P.S. Podsećamo vas da možete pročitati još zanimljivih intervjua u našoj kategoriji Intervjui.