10 načina za prikupljanje kontakt podataka potencijalnih mušterija

Sve teže dolazimo do kontakt podataka novih potencijalnih mušterija. Klasične ili bolje rečeno standardne online kampanje (više) nisu dovoljne i moramo biti kreativni, a možda i više proaktivni.

Danas su kupci mnogo edukovaniji i znaju šta žele, lako se informišu o Vama i Vašim proizvodima, a pored toga postoji veliki broj konkurenata koji se takođe bore za “isto parče kolača”. Budite sigurni da dok potencijalni kupac bude tražio dodatne informacije o Vama, odnosno Vašim proizvodima, Vaša konkurencija će ga targetirati svojom ponudom.

Potrebno je da razvijete čitavu “mrežu” načina za prikupljanje kontakta potencijalnih mušterija, kako bi postavili svoj biznis na zdrave noge i održavali kontinuitet rasta i razvoja.

Testirajte, menjajte, modifikujte, pa ponovo testirajte, sve dok ne pronađete oglase i kanale oglašavanja koji daju rezultate.

Predlozi za prikupljanje lead-ova:

U nastavku ćemo predstaviti 10 načina koji su u našem dosadašnjem iskustvu dali nabolje rezultate:

1. Registracija i kupovina
Jedan od najpoznatijih načina su kampanje za novoregistrovane korisnike, a ukoliko je potencijalna mušterija dala saglasnost da prima marketing kampanje, možete da šaljete promotivne poruke.

Istovremeno, “gostujući kupac” ili Guest Buyer, iako nije registrovan, u toku procesa kupovine može da da saglasnost da prima promotivne poruke.

2. Loyalty programi
Možda jedan od najrasprostranjenijih programa na svetu, predstavlja dokazan i široko primenjivan poslovni model za prikupljanje novih leadova davanjem benefita za svaku kupovinu.

3. Prijava na E-mail kampanje
Korisniku je potrebno omogućiti da se prijavi samo za Newsletter kampanje, iako ne želi da se registruje ili kupi.

4. Online takmičenja i (nagradne) igre
Prate ih detaljno definisana i transparentno objavljena pravila učestvovanja koja takođe uključuju prijavu na marketing liste sa kojih se korisnik može odjaviti u svakom trenutku, bez obzira na izabrani kanal komunikacije.

5. Lead Ad Facebook oglasi
Vrsta oglasa na društvenoj mreži Facebook za prikupljanje novih lead-ova. U nadi da ste izračunali CPA i LTV Vaših korisnika, mnogo ćete lakše uvideti da li je ovo kanal koji Vam je isplativ. Da li ste razmišljali da plaćate marketing prema akviziciji?

6. Online i offline ankete
Ankete nam mogu dati neophodne informacije od igrača ili kupaca, a dokazano mogu značajno da osveže bazu korisnika, odnosno pretplatnika za promotivne akcije. Pored podataka koje ćete dobiti od mušterija, ovaj način prikupljanja informacija vam daje vredne podatke o njima samima, njihovim željama i navikama.

7. Customer Support
Kontakti koji su se javili korisničkoj podršci takođe mogu biti kontaktirani sa ciljem unapređenja usluge, a kasnije i prodaje* ukoliko se oni slože sa tom idejom.

*Ukoliko je korisnik ostavio podatke prilikom kontakta sa Korisničkom podrškom, logika nalaže da bi to bila glavna tema prvog obraćanja, možda baš da kupac da ocenu kvaliteta dobijene usluge podrške ili još bolje kupovine.

8. Offline promocije
U maloprodajnim radnjama ili na štandovima prilikom promocija možete ogranizovati prikupljanje podataka zainteresovanih mušterija, a za njihove kontakt podatke možete ih nagraditi simboličnim poklonom, popustom ili prepaid kreditom u zavisnisti od mogućnosti i poslovnog modela.

9. Prijave za premium uređaje ili akcije
Kreirajte landing stranice da se korisnici prijavljuju za ogređene flagship uređaje, nakon čega ćete moći da kreirate custom kampanje za pomenuti tip kupaca.

10. Preuzimanje ebook-a ili promo kataloga uz ostavljanje email adrese
Jedan od već dokazanih online načina za prikupljanje kontakata, gde je mušterija obavezna da Vam ostavi email kako bi preuzela fajl koji im je neophodan. Predlažem Vam da formular podesite na taj način, da se link do fajla ili fajl (ukoliko nije veliki) dostavlja na email koji vam je kupac ostavio u formularu, sa ciljem da korisnici ne ostavljaju nevalidne mail adrese.

Logika i način komunikacije

Prvi kontakt sa potencijalnom mušterijom je od velike važnosti, jer će značajno uticati na Vaš odnos sa kupcem.

Važno je da se to uradi na pravi način, kroz preferirani kanal koji je mušterija naznačila prilikom prijave ili kontakta sa Vašim kolegama, a možda je i najvažnije da kontaktirate mušteriju sa srodnom temom.

Na primer, ukoliko je korisnik ostavio podatke prilikom kontakta sa Korisničkom podrškom, logika nalaže da bi to bila glavna tema prvog obraćanja, možda baš da kupac da ocenu kvaliteta dobijene usluge podrške ili još bolje kupovine.

Zakonska ograničenja

U susret novom Zakonu o zaštiti podataka ličnosti, koji je u velikoj meri izjednačen sa GDPR regulativom, svi ćemo morati dodatno da vodimo računa na koji način i putem kog kanala kontaktiramo korisnike, na koji način obrađujemo njihove podatke, kao i gde ih, kako i koliko čuvamo.

S tim u vezi, na primer, podaci koje kupac daje za isporuku kupljenih proizvoda se ne smeju koristiti u svrhu promocije i marketinga.

Potencijalno, u zavisnosti od Vaše delatnosti, možete da imate zakonska ograničenja u oglašavanju, ali i prikupljanju novih kontakata.

Zaključak autora

Uvek je bilo zakonskih ograničenja i to nije ništa novo, ali sada je Zakon za pomenutu oblast strožiji.

To svakako ne znači da treba da prestanete da prikupljate podatke o korisnicima i potencijalnim kupcima, već samo da pronađete adekvatan način koji je u zakonskim okvirima i koji odgovara Vašem poslovnom modelu.

Prikupljanje novih potencijalnih kupaca mora biti jedan od stalnih kampanja, kako bi se napravio održiv poslovni model, ali i dopunjavala baza sa novim kupcima.

Na koji način vi prikupljate nove lead-ove?